Expertises

Adviesbureau Meelis & Partners staat voor hoogwaardige en onafhankelijke deskundigheid, zowel in de strategische advisering als in de begeleiding. Onze adviseurs hebben een technische, bestuurlijke, economische, IT en/of juridische achtergrond op hoger of academisch niveau. Hierdoor kan op verschillende vakgebieden geadviseerd worden.

Meelis & Partners levert een aantal bijzondere expertises. Deze expertises worden hiernaast nader toegelicht.