CPTED

Om daadwerkelijk in de behoefte aan veilig zijn en veilig voelen te voorzien dienen niet alleen strategische en (preventieve) maatregelen genomen te worden maar zal ook de veiligheidsbeleving (ook wel subjectieve veiligheid genoemd) gestimuleerd moeten worden. Dit kan worden gerealiseerd door een juiste inrichting van de omgeving, gebouwen en ruimten.

Deze visie en aanpak is onder meer geënt op de succesvolle methodiek Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). Met de combinatie van een juist ontwerp,  inrichting en beheer van de fysieke ruimte wordt gewenst gedrag gestimuleerd, waardoor ongewenst gedrag automatisch wordt gereduceerd dan wel zichtbaarder is.  Dit zorgt ervoor dat er minder criminaliteit zoals inbraak, diefstal, vernieling en overlast voorkomt.

Een juist ontwerp kan worden gerealiseerd door een aantal richtlijnen in samenhang met elkaar te hanteren. Deze richtlijnen zijn de zogenaamde ZETA-richtlijnen:

•             Zichtbaarheid: creëren van heldere zichtlijnen en overzichtelijkheid

•             Eenduidigheid: toepassen van eenduidige en duidelijke zonering

•             Toegankelijkheid: Heldere keuze of een zone toegankelijk is of juist niet

•             Aantrekkelijkheid: fraai ontwerp, met gebruik van juiste materialen en kleuren

Met deze visie en een juiste volgordelijkheid in aanpak ontstaat synergie tussen ‘veiligheidsbeleving’ en ‘fysieke veiligheid’. Bijkomend voordeel is dat gewenste processen hierdoor ‘automatisch’ zo min mogelijk door adhoc en niet op elkaar afgestemde safety en security maatregelen worden vertraagd. Gesteld kan worden dat CPTED gericht is op het stimuleren van veiligheid (veiligheidsbeleving) en fysieke beveiliging op het bestrijden van onveiligheid door het beheersbaar maken van de resterende risico’s.

Meelis en Partners is actief in het toepassen van de CPTED methodiek bij het ontwerpen van veiligheid.

Afbeelding: igor-starkov-J5wfSuFEIr8-unsplash