Veiligheid voor Gebied, Gebouw en Gebruiker

Veiligheid kent veel disciplines en specialismen. Maar u heeft behoefte aan veiligheid en niet aan veiligheidsmaatregelen! Daarom integreert Meelis & Partners veiligheid door ‘te beschermen belangen’ centraal te stellen. Mens en organisatie presteren nu eenmaal beter in een omgeving waar ze ‘veilig zijn’ en zich ‘veilig voelen’. Als veiligheidsadviseur realiseren wij - in samenwerking met architecten en andere adviseurs - veiligheid voor gebied, gebouw en gebruiker.

Gebied, Gebouw en Gebruiker

Gebied, Gebouw en Gebruiker zijn vanuit integrale veiligheid niet los te beschouwen. Ze vormen een drie-eenheid, van ontwerp tot en met beheer:

Gebied

Een duurzame openbare ruimte biedt een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving. Veiligheid is daarom een belangrijk kwaliteitsaspect bij de inrichting hiervan. Zeker in een gebied zijn er vele soorten veiligheid, zoals verkeersveiligheid, sociale veiligheid, externe veiligheid, maar ook gezondheid. Meelis & Partners analyseert de risico’s die in uw gebied een rol spelen. Vervolgens ontwerpen en/of regisseren wij de veiligheidsspecialismen als geheel. Door veiligheid (van verkeersveiligheid tot natuurgeweld) vanaf de start integraal te borgen, wordt voorkomen dat ontwerpkeuzes elkaar onbedoeld tegenwerken.

Gebouw

Als we kijken naar het thema veiligheid binnen een gebouw, dan zien we dat een pand vaak zo algemeen mogelijk wordt gehouden tijdens de ontwikkeling. In een latere fase wordt het ontwerp aangepast aan de gebruiker. Beveiliging en veiligheid wordt hierbij overgelaten aan de gebruiker. Door veiligheid op deze wijze te benaderen, zijn er vaak achteraf ingrijpende maatregelen noodzakelijk, die het ontwerp en het gebruik van het gebouw negatief beïnvloeden. Een optimaal en veilig gebouw komt tot stand door de processen van de gebruiker als uitgangspunt te nemen. Hiermee is de veiligheid niet alleen effectief, maar is er ook geen hinder door de getroffen beveiligingsmaatregelen. Transparantie en mobiliteit komen optimaal tot hun recht, zonder het veiligheidsniveau negatief te beïnvloeden. Maar een veilig gebouw is meer. Er is aandacht voor de omgeving, de toegepaste materialen en de inrichting.  Er wordt gekeken naar de invloed van extreem weer, ontruiming en vluchten. Naar onderwerpen als constructie- en brandveiligheid en de onderlinge samenhang.

Gebruiker

Uiteraard staat de mens, als gebruiker, altijd centraal - met als doel veilig zijn en veilig voelen! De gebouwde omgeving is van invloed op onze veiligheid en ons veiligheidsgevoel. Toch wordt het veiligheidsniveau niet alleen bepaald door techniek, weerstand en een goed ontwerp. Voor de effectiviteit van de maatregelen is het minimaal noodzakelijk dat u als gebruiker toezicht, aansturing en alarmopvolging organiseert, in procedures vastlegt en op de juiste werking controleert. Risicoanalysemodellen en security-/safety risk management systemen bieden de kaders en de structuur voor het (periodiek) bepalen van het juiste veiligheidsniveau en de organisatie van veiligheid. Toch zijn we er daarmee niet helemaal. In de praktijk blijkt dat individueel en voornamelijk groepsgedrag bepalend zijn voor het werkelijke veiligheidsniveau. Dit betekent dat u zelf in grote mate de veiligheid kunt beïnvloeden door het risicobewustzijn van alle gebruikers op niveau te brengen en te houden. Uiteraard helpen wij u hier graag bij!

Integrale benadering

Meer weten over onze integrale werkwijze? Neem contact met ons op via info@meelis-partners.com of telefoonnummer 088 – 127 1000!

Meelis & Partners
Veiligheid voor gebied, gebouw en gebruiker

Afbeelding: Gebouw