Quick Scan

Eisen en wensen aan gebouwen en de gebouwde omgeving zijn gewijzigd. Vaak wordt er gekozen voor een open karakter van het gebouwde maar mogen vitale ruimtes niet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarbij geldt vanaf 1 januari 2020 voor de overheid de BIO ( Baseline Informatiebeveiliging Overheid) 

Security, Safety en Brandveiligheid worden vaak (pas) ingericht op basis van wettelijke normen. De essentiële vraag blijft of daarmee alle vitale bedrijfswaarden adequaat en afdoende gewaarborgd zijn.

Met de Security Quick Scan geeft Meelis & Partners u een duidelijk beeld van de huidige beveiligingsmaatregelen, de risicoplaatsen en de dreigingen hierop.

Ervaring heeft geleerd dat er tussen medewerkers van dezelfde organisatie verschillen bestaan in hun perceptie op beveiliging. Een Security Quick Scan bestaat uit interviews met medewerkers op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau, de ICT-verantwoordelijke en de eindverantwoordelijke voor beveiliging ( vaak de facility manager) en daarnaast uit een inspectie die zich richt op de elektronische en bouwkundige maatregelen. Een vaak gezien positief effect van de interviews is dat niet alleen inzicht ontstaat in de samenhang van de beveiliging, maar dat er ook een draagvlak wordt gevormd voor eventueel noodzakelijke veranderingen.

Op basis van de verkregen informatie en de specialistische kennis van Meelis & Partners ontvangt u in een rapport  een op maat risicoprofiel van uw organisatie en aanbevelingen ter verbetering van huidige beveiligingsmaatregelen

 

 

Afbeelding: shutterstock_97603820