Risico Management

Aan iedere beveiligingsmaatregel ligt een bepaalde risicoperceptie ten grondslag. Doorgaans vormt deze perceptie het logische resultaat van een dreiging (of de vermeende waarschijnlijkheid en / of effecten hiervan) op bijvoorbeeld een kwetsbaar persoon, eigendom of belang. Met daarbij de focus op het welzijn van mensen en de continuïteit van de bedrijfsvoering.

(Onder)kennen en beheersen van risico's

Risicomanagement is het (onder)kennen en beheersen van risico’s en omvat de volgende taken.

- Inventarisatie van risico’s (te beschermen belangen / dreigingen / schadeveroorzakers);

- Beoordeling en weging van risico’s (kwalitatief / kans x-effect / incidenthistorie);

- Beheersing van risico’s (opheffen / beperken / overdragen / accepteren / herstellen).

Meelis & Partners ondersteunt u bij deze stappen.

Meer weten over deze stappen en onze werkwijze? Neem contact met ons op via info@meelis-partners.com of telefoonnummer 088 – 127 1000!

Afbeelding: shutterstock_97603820