Safety, Security & Continuity by Design

Risico’s vermijden in plaats van bestrijden

Meelis & Partners ontwerpt en realiseert veiligheid bedrijfsbreed (alvorens we de restrisico’s met aanvullende maatregelen gaan bestrijden). Met een goed ontwerp kunnen risico’s vermeden worden in plaats van dat deze bestreden moeten worden met een maatregel. Het vermijden van de risico’s in het ontwerp is effectiever en (kosten)efficiënter.

Veiligheid ontwerpen en realiseren

Meelis & Partners fungeert als uw adviseur en veiligheids- en beveiligingsontwerper. Dit betekent dat wij al vanaf de ontwerpfase met u en de door u gekozen ontwerpers meekijken en u adviseren.

Verschillende vraagstukken passeren de revue:

- Hoe zorgen we in het ontwerp voor een geweldige gebruikerservaring én veilige omgeving voor zowel medewerkers als bezoekers?

- Welke risico’s zijn acceptabel? Met andere woorden, wat is uw risk appetite?

- Hoe zorgen we ervoor dat het veiligheidsgevoel zo hoog mogelijk is?

Wanneer deze vraagstukken al tijdens de ontwerpfase onder de loep liggen, kunnen aanpassingen (bijvoorbeeld het creëren van een loop- en zichtlijn of het plaatsen/weghalen van een tourniquet) grote risico’s wegnemen of verminderen. Door jarenlange ervaring kunnen wij een ontwerptekening lezen en interpreteren als geen ander – en zodoende risico’s wegnemen, nog voordat ze zich voor doen.

Op welke vragen gaan we nog meer in? Onder meer:

- Welke maatregelen moeten in of om het gebouw getroffen worden met een zo groot mogelijk effect en met de beste gebruikservaring?

- Hoe ontmoedigen we opzettelijke incidenten?

- Wat gebeurt er bij een incident/piekmoment met deze maatregelen?

- Hoe zetten we de security in om de veiligheid en continuïteit zo goed mogelijk te waarborgen?

- Hoe ontwerpen en beveiligen we de gebouwde en digitale omgeving zo dat de continuïteit van het bedrijf of de instantie niet in gevaar komt?

- Welke bedrijfsonderdelen komen in gevaar bij een brand, een natuurramp, een hack of een stroomstoring?

- Hoe voorkomen of beperken we materiele-, immateriële- en gevolgschade?

Signaleren en adviseren in het gehele ontwikkelproces

Meelis & Partners is betrokken bij de ontwerp-, realisatie-, inrichtings- en beheerfase. Hierdoor kunnen we signaleren en adviseren in het gehele ontwikkelproces. Daarmee verbeteren we continu het weerstandsvermogen van uw organisatie. Dit maakt u weerbaarder bij incidenten en calamiteiten. Wij zorgen voor een optimale balans tussen het weerstandsvermogen en de bedrijfsprocessen waarbij de uw vitale processen zo min mogelijk vertraagd worden.

Meer weten over onze werkwijze? Neem contact met ons op via info@meelis-partners.com of telefoonnummer 088 – 127 1000!