Safety, Security & Continuity by Design

Verbouwingen, reorganisaties en fusies kunnen leiden tot een onsamenhangend geheel van beveiligingsmaatregelen en procedures.

Het ontwerpen van veiligheid is meer dan het bestrijden van onveiligheid. De ontwerpvisie van Meelis & Partners is: eerst risico’s voorkomen om uitsluitend restrisico’s te beveiligen. Door vroegtijdige deelname aan het ontwerpteam ondersteunen wij opdrachtgevers en architecten met het maximaliseren van veiligheid zonder de ontwerpvrijheid, toegankelijkheid en de mobiliteit nadelig te beperken.

Door het ordenend principe van veiligheidszonering te relateren aan de gebruiksprocessen worden zoveel mogelijk risico’s in het ontwerp voorkomen en opgelost. De restrisico’s worden met (veiligheids-)maatregelen beheersbaar gemaakt.

Meelis & Partners realiseert intrinsieke veiligheid en maximale efficiency van alle type maatregelen

 

Afbeelding: Blueprint