Wetgeving, Normering, Methodieken en Concepten

 

Afhankelijk van uw branche en processen is uw bedrijf verplicht aan wetgeving en andere normeringen te voldoen. Daarnaast kan het zijn dat uw brancheorganisatie, verzekeraar en/of klant van u verlangt om aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. Meelis & Partners helpt klanten bij het (blijven) voldoen aan deze kwaliteits- en compliance-eisen, met name gericht op de gebieden safety, security en continuïteit. Wij hebben de ervaring en de expertise opgebouwd om uw situatie – afhankelijk van het gewenste ambitieniveau – te beoordelen en u hierin te adviseren.

Door jarenlange ervaring is Meelis & Partners bekend met DHM (De Haagse Methodiek), BREEAM, CPTED, Politiekeurmerk Veilig Wonen , de BIO (Baseline informatiebeveiliging Overheid) en vele andere methodes en keurmerken. Onze beoordelingen en adviezen zijn vaak gebaseerd op een combinatie van bovenstaande methodieken waardoor we een grondig, compleet en integraal rapport opleveren. Wij doen dit onder andere door het beoordelen op basis van de onderstaande normen en methodieken.

Meer weten over onze werkwijze? Neem contact met ons op via info@meelis-partners.com of telefoonnummer 088 – 127 1000!

Standaarden

ARBO-Wet

Wet

Machine-wet

Wet

Bouwbesluit 2012

Wet /regelgeving

VCA

Regeling

VCA Leidinggevenden

Regeling

BHV (vanuit ARBO)

Wet

NEN 3140

Norm

 

Brand en ontruiming

Brandpreventiedeskundige

Onderhoudsdeskundige BrandMeldInstallaties

Projecteringsdeskundige BrandMeldInstallaties

Projecteringsdeskundige OntruimingsAlarmInstallaties

 

Normen Ontwerp Brandmeldinstallatie

NEN 6061

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen – Bouwbesluit 2012 norm

NEN 6062

Bepaling van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen – Algemeen – Bouwbesluit 2012 norm

NEN 6063

Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken – Bouwbesluit 2012 norm

NEN 6068

Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten – Bouwbesluit 2012 norm

NEN 6069

Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten – Bouwbesluit 2012 norm

NEN 6089

Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk

NEN 7240

Automatische brandmeldinstallaties

NEN 8062

Brandveiligheid van gebouwen – Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookgasafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen

NEN-EN 13501-1

Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag

Normen Eisen Brandmeldinstallaties

NEN 2535

Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen

NEN 2555

Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor woonfuncties

NEN 2575

Brandveiligheid van gebouwen – Ontruimingsalarminstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen

NEN 2654

Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties

NEN-EN 54

Automatische brandmeldinstallaties (normserie)

NEN-EN 12845

Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties – Ontwerp, installatie en onderhoud

 

Normen Beheer en onderhoud brandmeldinstallaties

NEN 2654

Brandmeldinstallaties

NEN 2654-1

Ontruimingsalarminstallaties

NEN 2654-2

Rookbeheersingssystemen

NEN 2654-3

Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties – Ontwerp, installatie en onderhoud

NEN-EN 12845

Vaste brandblusinstallaties – Automatische sprinklerinstallaties – Ontwerp, installatie en onderhoud

 

Certificeringen

CCV-certificatieschema’s VBB-systemen (sprinklerinstallaties)

De certificatieschema’s VBB-systemen zijn in 2011 door het CCV gepubliceerd en bevatten de criteria voor de certificatie van vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB-systemen) zoals sprinklerinstallaties en blusgasinstallaties alsmede het onderhoud ervan

CCV-certificatieschema Levering Woningsprinklerinstallaties (Levering WSI)

Het CCV-certificatieschema Levering Woningsprinklerinstallaties is in 2017 door het CCV gepubliceerd en bevat criteria voor de certificatie van woningsprinklerinstallaties (Levering WSI)

De LPS 1233

Certificering blusgasinstallaties (per 1 juli 2015 overgegaan in de CIBV 1233)

CCV-certificatieschema brandmeldinstallaties

Het certificeren van brandmeldinstallaties heeft als doel om via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van brandmeldinstallaties te ondersteunen. Een certificaat voor de BMI biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit van levering door het branddetectie-, installatie- of onderhoudsbedrijf

CCV Certificatieschema UPD Brandbeveiliging

Het CCV Certificatieschema UPD Brandbeveiliging is een certificatieschema dat tot doel heeft via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van opgestelde uitgangspuntendocumenten (UPD) te ondersteunen

REOB-erkenning van onderhoudsbedrijven

REOB-certificering van onderhoudsbedrijven voor kleine blusmiddelen. Deze erkenning van het REOB-onderhoudsbedrijf heeft als doel via onafhankelijk en deskundig toezicht het vertrouwen van de afnemers in de kwaliteit van het onderhoud door certificatie te ondersteunen. Het certificatieschema betreft het onderhoud aan kleine blusmiddelen zoals draagbare en verrijdbare blustoestellen, brandslanghaspels en droge blusleidingen

 

VCA en BHV

NEN 3140

Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning

NEN 1414-1

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden

NEN 8112

Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening

NEN 50172

Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen

NEN- ISO-16069

Grafische symbolen – Veiligheidstekens – Systemen voor vluchtwegaanduidingen

NEN -ISO-7010

Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens

NEN 3011

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

 

Noodverlichting

NEN-EN 1838:2013

Voor gebouwen met publiek en werknemers

NEN-EN-IEC 60598-2-22

Eisen noodverlichtingsarmaturen

NEN-EN-ISO 7010

Veiligheidssymbolen

NEN-EN 50172

Ontwerp, systeem keuze, onderhoud en vastleggen van informatie

NEN-EN 50171

Centrale noodverlichtingssystemen

 

Security

NEN-EN 356

Glas in gebouwen – Beveiligingsbeglazing – Beproeving en classificatie van de weerstand tegen manuele aanval

NEN-EN 179:2008

Hang- en sluitwerk – Sluitingen voor nooduitgangen met een deurkruk of een drukplaat, voor gebruik bij vluchtroutes – Eisen en beproevingsmethoden

NEN-EN 1063

Glas voor gebouwen - Beveiligingsbeglazing - Beproeven en classificatie van de kogelwerendheid

NEN-EN 1125:2008

Hang- en sluitwerk – Panieksluitingen voor vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor het gebruik bij vluchtroutes – Eisen en beproevingsmethode

NEN-EN 1143-1

Waardeberging – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden van de weerstand tegen inbraak

NEN 5087

Inbraakveiligheid van woningen – Bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen

NEN 5096

Inbraakwerendheid – Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen – Eisen, classificatie en beproevingsmethoden

NEN-EN1522

Ramen, deuren, luiken en zonneschermen - Kogelwerendheid - Eisen en classificatie

NEN-EN1523

Ramen, deuren, luiken en zonneschermen - Kogelwerendheid - Beproevingsmethode

NEN-EN 1627

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken – Inbraakwerendheid – Eisen en classificatie

NEN-EN 1628

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken – Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen statische belasting

NEN-EN 1629

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken – Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen dynamische belasting

NEN-EN 1630

Deuren, ramen, vliesgevels, traliehekken en luiken – Beproevingsmethoden voor de bepaling van de weerstand tegen manuele inbraakpogingen

STM F2656 / F2656M

Standard test method for crash testing of vehicle security barriers

PAS 68

Impact test specifications for vehicle security barrier systems

NEN 8131

Inbraak- en overvalalarmsystemen

NEN-EN-ISO 27001 

Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken – Managementsystemen voor informatiebeveiliging – Eisen

NEN-EN-ISO 27002

Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken

NEN-EN-ISO 27010

Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken – Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging

NEN-EN-ISO 27018

Information technology – Security techniques – Code of practice for protection of personally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors

NEN-EN-ISO 27040

Information technology – Security techniques – Storage security

NEN-EN-IEC 62443

Cyber security for Industrial Automation and Control Systems 

 

Continuity

NEN-EN-ISO 22301

Business Continuity

NEN-EN-ISO 19011:2018

Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen

NEN-ISO 31000

Risk management

 

Accessibility

NEN 1814:2001

Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen

NEN-ISO 21542

Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de gebouwde omgeving

 

Environment

NEN ISO 14001 

Milieumanagement

NEN ISO 45001

Managementsystemen voor gezond en veilig werken

NEN ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsysteem

NEN ISO 22000

Managementsystemen voor voedselveiligheid

 

Meer weten over onze werkwijze? Neem contact met ons op via info@meelis-partners.com of telefoonnummer 088 – 127 1000!

Afbeelding: Wetgeving