Afbeelding: Meelis

Al tijdens ontwerp risico's in de gebouwde omgeving voorkomen

19-7-2021

Meelis & Partners is gespecialiseerd in het ontwerpen van veiligheid. Onze kracht ligt daarbij in het adviseren van architecten om al tijdens het ontwerpen van het gebouw risico's te vermijden. Alles wat in het ontwerp weggenomen is, hoef je niet achteraf met aanvullende maatregelen te beveiligen. Niet enkel onveiligheid bestrijden, maar veiligheid stimuleren!

Visie
In onze visie zijn twee zaken belangrijk:

- Enerzijds: het managen van risico's i.p.v. incidentbestrijding
- Anderzijds: de ruimte moet veilig zijn, maar moet ook veilig voelen

Vanuit deze twee aandachtsvelden ontwerpen wij veiligheid.

Veilig voelen versus veilig zijn
Veilig voelen heeft met andere aspecten te maken dan de objectieve veiligheid. Ons gedrag wordt beïnvloed door de inrichting en het ontwerp van de omgeving, maar ook door kleurgebruik, materiaalgebruik en netheid. En hoe we ons dus ergens voelen. Op sommige plekken kun je je heel veilig voelen, maar objectief gezien loop je daar wel risico. Of andersom. 

Niet alleen advies
Ook begeleiden wij opdrachtgevers gedurende de implementatie van de maatregelen. Denk hierbij aan directievoering, toezichthouden, opleveren en testen. Maar ook na de oplevering: Hoe beheer je veiligheid? Hoe houd je gedurende het gebruik de maatregelen op niveau? Moet het niveau van de maatregelen worden aangepast door veranderende risico's? Dit kan in de vorm van een onderhoudscontract zijn, waarbij we jaarlijks (of frequenter) komen auditen of de maatregelen komen inspecteren. Ook kunnen wij uw risicoprofiel op eenzelfde basis regelmatig updaten. Zo weet u zeker dat de getroffen maatregelen in balans zijn met de risico's die u loopt.

Visie
Benieuwd naar onze visie? Of onze dienstverlening? Neem dan contact op of bekijk onderstaande video eens!

Meelis & Partners
Veiligheid voor gebied, gebouw, gebruiker