Bedrijfcontinuïteit by design

7-8-2019

Hoe is uw bedrijfscontinuïteit na brand gewaarborgd? Waar wordt dan uw productie ondergebracht? Waar haalt u snel nieuwe voorraden vandaan (en waar slaat u die op)? Hoe snel betaalt de verzekering uit? Wat staat er in uw contracten met leveranciers en klanten over brand?

Bij de adviezen van Meelis & Partners wordt naast evacuatie, security, safety en gezondheid ook altijd de bedrijfscontinuïteit tijdens incidenten in ogenschouw genomen. Neem contact op met Meelis & Partners voor een Quick Scan van uw gebouwde omgeving.

Afbeelding: Brand 2