Afbeelding: Post 2411

Hoe veilig bent u (nog)?

24-11-2021

Tijdens de Corona crisis is uw organisatie veranderd. Er wordt veel meer vanuit huis gewerkt, waardoor de sociale controle in het gebouw sterk is verminderd. Ook zien wij dat er op het onderhoud van de veiligheidsmaatregelen wordt bespaard. Moet die defecte camera echt worden vervangen? Andere vragen die gesteld worden: Hoe houden we de BHV-organisatie in stand? Is een volledige bemensing van de receptie nog noodzakelijk? Vanwege de Covid-19 crisis zijn de verschillende looproutes in de kantoren aangepast, mogelijk zijn ze 1-richting verkeer gemaakt. Maar is uw toegangscontrole in dat geval nog sluitend? Zijn de vluchtwegen nog vrij? En wat als de crisis voorbij is? Zijn er slimmere keuzes te maken?

Meelis & Partners helpt u bij het beantwoorden van deze en andere vragen op het gebied van sociale veiligheid, beveiliging en brandveiligheid. Als onafhankelijk bureau beoordelen wij de effectiviteit van uw organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen en de onderlinge samenhang. Afhankelijk van uw situatie leveren wij hiervoor een van de volgende producten:

- Quick scan
Deze beoordeling is gericht op het op hoofdlijnen inzicht geven van uw veiligheidsniveau.
 
- Scan
Naast de beoordeling op hoofdlijnen wordt aan de hand van interviews en deskresearch vastgesteld welk veiligheidsniveau is gewenst. Als resultaat wordt een geüpdate risicoprofiel in de rapportage opgenomen, waaraan de effectiviteit van de bestaande maatregelen wordt gespiegeld.

-Audit
Dit is de meest uitgebreide vorm van beoordeling, waarbij alle verplichte en additionele maatregelen integraal worden getoetst op aanwezigheid en effectiviteit in relatie tot het risicoprofiel.

Wilt u hier meer over weten? Neem contact met ons op!

Meelis & Partners
Veiligheid voor gebied, gebouw en gebruiker