Afbeelding: Beeld Onderzoek

Invloed gebouwde omgeving op mentale gezondheid

12-7-2021

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de invloed van de gebouwde omgeving op onze mentale gezondheid veel groter is dan werd gedacht. 'The Dirt', een Amerikaanse website op het gebied van landschapsarchitectuur, heeft hierover een interessant artikel gepubliceerd. Waar komt het in het kort op neer? Zowel de inrichting van het landschap als vorm en kleur van gebouwen, zijn onbewust van grote invloed op de gezondheid. 
 
Veiligheidsgevoel en mentale gezondheid

Het veiligheidsgevoel dat mensen ervaren is ook van invloed op de mentale gezondheid. Het reduceren van angst, overlast en criminaliteit draagt sterk bij aan het verbeteren hiervan. Door bij het ontwikkelen van een gebied rekening te houden met de CPTED-uitgangspunten (zoals natuurlijke zichtlijnen, natuurlijk eigenaarschap, slimme inrichting van de ruimte en sociale cohesie tussen de gebruikers) wordt de sociale veiligheid en hiermee de kwaliteit van bestaan sterk verbeterd. Landschapsarchitecten en gebiedsontwikkelaars kunnen hieraan bijdragen door bij het ontwerpen van een gebied, de gebouwen en de gebruikers centraal te stellen. Wij kunnen u hierbij ondersteunen!
 
Meelis & Partners
Veiligheid voor gebied, gebouw en gebruiker