Symposium: Security & Safety by design

1-11-2019

Advies- en consultancybureau Meelis & Partners BV (onderdeel van Oosterhoff Group) bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum organiseert Meelis op 12 december een symposium rondom het thema ‘Safety & Security by design’, waarin het voorkomen van risico’s in de gebouwde omgeving centraal staat. Meelis is er namelijk sterk van overtuigd dat een goed integraal ontwerp cruciaal is voor de veiligheid. Security & Safety is meer dan het bestrijden van onveiligheid. Tijdens diverse presentaties in Utrecht wordt in een middag uiteengezet hoe een goed ontwerp veiligheid stimuleert. Minder maatregelen, meer veiligheid.

Aftrap programma

Het inspirerende middagprogramma wordt om 12.30 uur voorafgegaan door een lunch, waarna het symposium om 13.30 uur wordt geopend. Gerard Doos van moederbedrijf Oosterhoff Group, Rinus Meelis (oprichter Meelis & Partners) en Micha Meelis zelf trappen de presentaties vervolgens af met hun blik op verleden, heden en toekomst. Meelis & Partners – in 1994 zelf begonnen in de beveiliging en inmiddels uitgegroeid tot stevige zakenpartner op het gebied van veiligheid – zag in dat het ontwerpen vanuit een visie op ‘te beschermen belangen’ de uiteenlopende veiligheidsdisciplines verbindt waardoor tegenstrijdige veiligheidsmaatregelen worden voorkomen. Daarom vertaalde Meelis dit naar een veel bredere, integrale en positieve benadering: ‘intrinsieke veiligheid’.

Gastsprekers

Een drietal gastsprekers laat (in volgorde van het proces: van gebruiker naar ontwerp naar beheer) aan de hand van praktijkcases zien hoe een andere kijk op beveiliging en veiligheid het ontwerp, maar ook de gebouwde omgeving heeft versterkt. Ook krijgt u handvatten mee voor de stap naar een intrinsiek veilige omgeving.

Evert Jan Bronda, Stadskantoor Utrecht

Met een gevarieerde achtergrond vanuit diverse studies (bouwkunde, bedrijfskunde en marketing) en diverse werkervaringen (veelal binnen een politiek bestuurlijke omgeving) heeft Evert Jan Bronda een brede kijk op de wereld ontwikkeld. Gecombineerd met ervaring in zowel organisatieverandering, ICT, bouw en facilitymanagement heeft zijn blik duidelijke meerwaarde tijdens complexe opdrachten.

Evert Jan is als projectmanager betrokken geweest bij Stadskantoor Utrecht. Vanaf het begin stond er bij hem één begrip centraal: leefbaarheid. Er is daarom gestuurd op drie zaken: een prettige ontmoetingsplek voor de mensen in Utrecht, goede toegankelijkheid en duurzaamheid, van zowel materialen als inrichting. Tijdens het symposium zal Evert Jan spreken over de integratie van deze elementen en de effecten op de veiligheid.

Vincent Panhuysen, KAAN Architecten

Samen met partners Kees Kaan en Dikkie Scipio richtte Vincent Panhuysen in 2014 KAAN Architecten op. Dankzij zijn unieke achtergrond – van hout- en meubelambacht tot (bouw)kunst – kan Vincent het hele bouwproces van concept tot detaillering besturen. Panhuysen-projecten variëren van meubels tot stadsplanning.

Tijdens het symposium zal Vincent spreken over de rol van een goed ontwerp bij het realiseren van een veilig gebouw. Vincent pleit ervoor om veiligheid zo vroeg mogelijk in het (ontwerp)proces te integreren.

Hafida Leri, stichting 2Gather

Hafida Leri studeerde Criminologie en Integrale Veiligheid en leidt inmiddels de stichting 2Gather. Met 2Gather wil Hafida Leri uit de Schilderswijk mensen van allerlei achtergronden en leeftijden bij elkaar brengen, zodat ze samen kunnen sporten, eten en ontspannen. Dit doet zij samen met een community van 200 vrijwilligers die dit voor en samen met buurtgenoten mogelijk maken.

Tijdens het symposium zal Hafida spreken over haar ervaringen in onder meer de Schilderwijk en de invloed van social engineering op de veiligheid van leefgebieden.

Afsluiting en borrel

Aan het einde van de middag (om 17.30 uur) wordt het symposium afgesloten met een hapje en een drankje.

Facts & Figures

Datum: 12 december

Locatie: Stadskantoor Utrecht

Ontvangst / lunch: 12.30 uur

Programma: 13.30-17.30 uur

Afsluiting / borrel: 17.30 uur

Aanmelden: Klik hier voor de eventpagina!

Afbeelding: Registreren