Afbeelding: Gebouw - Meelis

Veiligheid en continuïteit; fundament van elk gebouwontwerp

1-9-2021

Veiligheid en continuïteit vormen het fundament van elk gebouwontwerp. Door de processen van de gebruiker als uitgangspunt te nemen en daarbij veiligheid als ontwerpdiscipline in de breedst mogelijke zin te benaderen, ontstaat een kwalitatief hoogstaand ontwerp. Ontwerpen vanuit angst resulteert hierbij in zware veiligheidsmaatregelen die het beeld van het ontwerp negatief beïnvloeden. Ontwerpen vanuit vertrouwen levert ruimtelijke kwaliteit op. 
 
Inventariseren risico's en veiligheid ontwerpen

Het inventariseren van de risico’s voor uw onderneming is hierbij een eerste stap. Hierbij wordt gekeken naar uw risico’s, waarbij gevoelens worden afgewogen tegen de daadwerkelijke risico’s voor uw veiligheid en continuïteit. In het gebouw wordt vervolgens veiligheid ontworpen. Denk hierbij onder meer aan het clusteren van ruimten met een gelijk veiligheidsniveau. Samenwerken wordt in het ontwerp gestimuleerd, zonder in te boeten aan het veiligheidsniveau.

Niet op stoel architect

Het achteraf toevoegen van ‘beeldvervuilende’ beveiligingsinstallaties en -maatregelen wordt tot een minimum beperkt. Wij gaan bij het ontwerp echter niet op de stoel van de architect zitten, maar ondersteunen hem met onze specialistische kennis om zodoende tot een optimaal ontwerp te kunnen komen. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem dan contact met ons op!
 
Meelis & Partners
Veiligheid voor gebied, gebouw en gebruiker