Afbeelding: Omgeving1

Wat verstaan wij onder een veilig gebied en hoe realiseren wij dit?

28-7-2021

Een duurzame openbare ruimte biedt een veilige woon-, verblijf- en werkomgeving. Veiligheid is daarom een belangrijk kwaliteitsaspect bij de inrichting hiervan. Maar wat verstaan wij onder veiligheid?

Vele soorten veiligheid

Veiligheid heeft veel aspecten. Zeker in een gebied zijn vele soorten veiligheid, zoals verkeersveiligheid, sociale veiligheid, externe veiligheid, maar ook gezondheid.  Een goede definitie van uw vraag is daarmee bepalend voor het eindresultaat. Maar wat houden alle begrippen in? Wanneer is een gebied veilig? Wie is daar verantwoordelijk voor?  

Veilig zijn en veilig voelen

Meelis & Partners analyseert de risico’s die in uw gebied een rol spelen. Vervolgens ontwerpen en/of regisseren wij de veiligheidsspecialismen als geheel. Door veiligheid (van verkeersveiligheid tot natuurgeweld) vanaf de start integraal te borgen, wordt voorkomen dat ontwerpkeuzes elkaar onbedoeld tegenwerken. Uiteraard staat de mens, als gebruiker, altijd centraal - met als doel veilig zijn en veilig voelen!

Meelis & Partners
Veiligheid voor gebied, gebouw en gebruiker