Afbeelding: Gebouw

Wat verstaan wij onder een veilig gebouw en hoe realiseren wij dit?

8-9-2021

Als we kijken naar het thema veiligheid binnen een gebouw, dan zien we dat een pand vaak zo algemeen mogelijk wordt gehouden tijdens de ontwikkeling. In een latere fase wordt het ontwerp aangepast aan de gebruiker. Beveiliging en veiligheid wordt hierbij overgelaten aan de gebruiker. Door veiligheid op deze wijze te benaderen, zijn er vaak achteraf ingrijpende maatregelen noodzakelijk, die het ontwerp en het gebruik van het gebouw negatief beïnvloeden.

Optimaal, veilig gebouw

Een optimaal en veilig gebouw komt tot stand door de processen van de gebruiker als uitgangspunt te nemen. Hiermee is de veiligheid niet alleen effectief, maar is er ook geen hinder door de getroffen beveiligingsmaatregelen. Transparantie en mobiliteit komen optimaal tot hun recht, zonder het veiligheidsniveau negatief te beïnvloeden.

Een veilig gebouw is meer...

Maar een veilig gebouw is meer... Er is aandacht voor de omgeving, de toegepaste materialen en de inrichting.  Er wordt gekeken naar de invloed van extreem weer, ontruiming en vluchten. Naar onderwerpen als constructie- en brandveiligheid en de onderlinge samenhang. Door veiligheid integraal te benaderen, wordt voorkomen dat ontwerpkeuzes de maatregelen van de verschillende veiligheidsdisciplines onbedoeld tegenwerken.

Meer ontwerpvrijheid

In het ontwerpteam brengen wij onze specialistische kennis in en ontzorgen met onze procesbenadering de architect. Hierdoor ontstaat er voor de architect meer ontwerpvrijheid - met behoud van de esthetiek van een gebouw!

Meelis & Partners
Veiligheid voor gebied, gebouw en gebruiker