Wie zijn wij?


Veiligheid voor gebied, gebouw en gebruiker

Meelis & Partners is een veiligheidsadvies- en consultancybureau dat opdrachtgevers ondersteunt met het ontwerpen, realiseren en beheren van integrale veiligheid van gebied, gebouw en gebruiker

Wij werken vanuit de visie dat veilig zijn en veilig voelen cruciale kwaliteitsaspecten zijn. Veiligheid is meer dan het toevoegen van maatregelen. Het is een voorwaarde voor het welzijn van mensen, organisatie en maatschappij. Het veilig zijn en je veilig voelen gaat over de mate waarin je ergens prettig en comfortabel verblijft. Het is daarom dat wij van mening zijn dat veiligheid geborgd moet worden in zowel de gebouwde omgeving als in de bedrijfsvoering en cultuur.

Een integrale aanpak maakt het mogelijk om alle facetten van veiligheid in samenhang binnen een organisatie en gebouw te beheersen. Hierdoor wordt voorkomen dat te nemen of reeds genomen maatregelen elkaar tegenwerken of zelfs opheffen.

Een belangrijk kenmerk van onze dienstverlening is het volledig onafhankelijke karakter van ons bureau. Wij hebben geen enkele financiële binding met welke producent of leverancier van veiligheidsproducten en/of –diensten dan ook. Ons advies is steeds gebaseerd op een voor de opdrachtgever optimale en meest kosteneffectieve oplossing.