Integrale Veiligheid

Een integrale aanpak maakt het mogelijk om alle facetten van veiligheid in samenhang binnen een organisatie en gebouw te beheersen. Hierdoor wordt voorkomen dat te nemen of reeds genomen maatregelen elkaar tegenwerken of zelfs opheffen.

Meelis & Partners heeft ruime ervaring ( sinds 1994) met ontwerpen, implementeren en onderhouden van veiligheidsorganisaties, bouwkundige weerstand en veiligheidsinstallaties, zoals het beheren van procedures, het periodiek toetsen van het risicoprofiel en de (reeds)getroffen maatregelen  
Vanuit deze ervaring kunnen wij opdrachtgevers ( zowel uit de publieke als private sector) en architecten adviseren en ondersteunen vanaf de ontwerp- tot en met uitvoeringsfase.
Door onze betrokkenheid vanaf de ontwerpfase is het mogelijk om zoveel mogelijk risico’s in het ontwerp te voorkomen en op te lossen . Dit resulteert voor zowel de opdrachtgever, architect als  eindgebruiker in een gebouw waarin de veiligheid maximaal is gewaarborgd. De toegankelijkheid en mobiliteit worden niet beperkt. De esthetische waarde en ideeën van de architect blijven behouden.

Afbeelding: Integrale Veiligheid