Missie

Als Meelis & Partners staan wij voor integrale veiligheid in de gebouwde omgeving – door de bundeling van onze kennis en ervaring, maar ook dankzij onze samenwerking met sterke partners en onze absolute passie voor ons vak. Onze kernwaarden verliezen wij hierbij nooit uit het oog:

- Integer
- Betrokken
- Professioneel
- Passioneel

Safety, Security & Continuity by Design

Middels Safety, Security & Continuity by Design benaderen we veiligheid vanuit de breedte – om van daaruit te focussen. Zo streven wij naar een écht goed ontwerp en dus zo min mogelijk maatregelen achteraf. Maatregelen kosten immers geld en zijn vrijwel altijd te voorkomen.