Rol Meelis & Partners

Meelis & Partners ondersteunt opdrachtgevers met veiligheidsadvies op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Diensten worden afgestemd op omvang en situatie. Voorbeelden van bewezen diensten zijn:       

- Risico-inventarisatie en -analyse;
- Advies in oriëntatiefase en opstellen vraagspecificatie (PVE);
- Ontwikkeling van veiligheidsorganisatie en beleid;
- Ontwerp veiligheid ( SO t/m DO  fase);
- Engineering ( TO en UO) van integrale veiligheid in gebouwde omgeving ( bestek);
- Ondersteuning bij selectieprocedures en aanbestedingen;
- Directievoering veiligheid en toezicht op realisatie in bouwfase;
- Safety and Security Risk management in beheerfase;
- O- meeting;
- Uitvoeren van periodieke veiligheidsinspecties en audits.

 

Afbeelding: Type Maatregelen