Samenwerking

Meelis en Partners maakt sinds 22 september 2017 deel uit van Oosterhoff , de moedermaatschappij van: ABT, ABT Wassenaar, BBN adviseurs, Adviesbureau Lüning, ABT België, ABT Deutschland, HE Adviseurs en Huygen, Adviesbureau van de Laar en Innovatieplatform Quake.

Alle 10 werkmaatschappijen en het innovatie platform hebben hun eigen expertise in de gebouwde omgeving en zijn zelfstandig werkende entiteiten.
Door onze kennis, denkkracht en expertise te bundelen in Oosterhoff zijn wij de ideale partner voor projecten die vernieuwend, complex en kennisintensief zijn. Die een bijdrage leveren aan de transitievraagstukken waar we als samenleving voor staan. Gevraagd en ongevraagd. In onze innovatiedenktank Quake ontwikkelen we kennis en concepten rond thema’s als gebiedsontwikkeling, technologie en duurzaamheid. Het is onze ambitie om onze kennis breed toegankelijk te maken. Zo bouwen we samen aan een toekomstbestendige samenleving.

Afbeelding: Samenwerking