Samenwerking

Meelis en Partners maakt sinds september 2017 deel uit van Oosterhoff, tot voor kort Oosterhoff Group. Binnen Oosterhoff wordt uw project integraal benaderd. Hierbij wordt bij voorkeur gezamenlijk op één locatie gewerkt. U, maar ook de architect of de aannemer, kan bij deze werkzaamheden aanschuiven. Hierdoor wordt er actief en in een zo vroeg mogelijk stadium intensief met elkaar samengewerkt. Specialisten werken niet op een eigen eilandje, met hun eigen specifieke technische problemen, maar er wordt gezocht naar integrale oplossingen om de beste keuze te maken vanuit het ontwerp en niet alleen vanuit de desbetreffende discipline.

Daarnaast wordt verder kijken dan de eigen disciplines gestimuleerd, waardoor ook de verschillende raakvlakken efficiënt worden benut. Dit zorgt er tevens voor dat afstemmingsrisico’s voor u als opdrachtgever worden weggenomen. Hierdoor zijn er in latere fases minder technische aanpassingen nodig  en worden ook hier de nodige kosten bespaard.

Door diverse thema’s te integreren in onze aanpak, is het mogelijk de risico’s zodanig af te dekken dat u zich met een gerust hart  en volledig op uw organisatie kunt focussen.

Deze thema’s zijn onder meer:

-   HSSE (Health, Safety, Security and Environment)
-   RAM (Risk Assessment Matrix) Een management tool voor het beoordelen van de
     effecten en de waarschijnlijkheid van risico’s 
-   Security management
-   Risk management