Visie

Door veiligheid in de gebouwde omgeving in de breedte te benaderen, streven we naar een toekomst waarbij we volledige veiligheid bij onze opdrachtgevers realiseren. Wat we hiermee bedoelen? Er vallen geen gewonden of slachtoffers, geen informatie/goederen/objecten gaan verloren, de bedrijfscontinuïteit blijft gewaarborgd en er ontstaat geen imagoschade!

Optimaal en integraal advies

Door al vanaf het allereerste begin – maar ook in latere stadia – niet alleen te focussen op beveiliging kunnen wij u optimaal en integraal advies bieden. Onze adviezen hebben betrekking op de Mens (Gezondheid en Veiligheid), het Bedrijf (Continuïteit, Informatiebescherming en Productbescherming) en de Omgeving (Milieu en Ruimtelijke Inrichting).

Hierbij is het ons streven om architectuur, ruimtelijke vormgeving en uw bedrijfsprocessen te koppelen aan slimme oplossingen. Het veiligheidsbeleid wordt bedrijfsbreed geïntegreerd in uw organisatie. Zodat veiligheid geen last is, maar een goed gevoel!