PI Antwerpen
Impressie Abscis Architecten en SCAU architecture

Gevangenissen Belgie

In België is in 2016 een federaal masterplan goedgekeurd dat onder meer een actieplan omvat voor de huisvesting van gedetineerden onder humane omstandigheden. Dit masterplan bevat onder meer een renovatieprogramma en de bouw van nieuwe penitentiaire inrichtingen. Hierbij is een nieuw detentiemodel ontwikkeld  dat gericht is op de normalisatie van de gedetineerden. Hierdoor worden zij beter voorbereid op een succesvolle terugkeer naar de maatschappij.  Persoonlijke begeleiding en separate veiligheidsregimes voor specifieke doelgroepen zijn hierbij van groot belang.  De optimale verkeersstromen tussen de gebouwen (cellencomplex, activiteitencentrum, werkplaatsen) blijft hierbij een speerpunt. In dit detentiemodel kunnen gedetineerden  binnen het hem toegewezen regime vrij over de site bewegen, zonder dat er gevaar voor ontsnapping ontstaat. Daanaast was een optimale inzet van het bewakingspersooneel onderdeel van de ontwerpopdracht.

Binnen de terreinen van de gavngenissen is ook een rechtbank geprojecteerd. Aamdachtspunt hierbij was het optimaliseren van de logistieke stromen van gehechten, publiek, advocatuur en  rechterlijke macht.

Meelis & Partners heeft bij de DBFM (Design Build Finance Maintenance) aanbestedingstrajecten van onderstaande gevangenissen haar expertise bij het ontwerpen ingebracht: 

  • Antwerpen (440 gedetineerden)
  • Leopoldsburg (312 gedetineerden)
  • Vresse-Sur-Semois ( 312 gedetineerden)

Rol Meelis & Partners

Wij waren hierbij verantwoordelijk voor de integrale veiligheid van de complexen, Hierbij is volgens het Security by Design proncipe eerst samen met de architect gewerkt aan een optimale programmering van de site en de gebouwen. Enerzijds om een optimale mobiliteit van het personeel te waarborgen, anderzijds om de veiligheid te waarborgen met een minimum aan zichtbare beveiligingsmaatregele. Hierna zijn de bouwkundige en elektronische beveiligsmaatregelen ontworpen volgens het Programma van Eisen van de Regie der Gebouwen Tot slot is de aansluiting van de organisatorische beveiligsmaatregelen op de technische beveiligsmaatregelen geoptimaliseerd.